fbpx

Inhimillinen johtaja on rohkea johtaja

Tunteetonta johtajaa ei ole. Perinteisessä johtamisajattelussa on korostettu mm. johtajan liiketoimintaosaamista, karismaa, visiointitaitoja, teknistä osaamista, kylmäpäisyyttä tiukoissa tilanteissa ja rationaalista toimintaa. Ennen vanhaan hyvä johtaja osasi piilottaa tunteensa kiperissä tilanteissa, jotka vaativat vaikeita ratkaisuja. Paino sanalla piilottaa, sillä rohkenen väittää, että kaikilla johtajilla on tunteita. Yhtä lailla kuin kaikilla työntekijöillä on tunteita. Tunteet tekevät meistä inhimillisiä, ja niillä on tärkeä tehtävä niin työssä kuin elämässä yleensä.

Johtaja ilmapiirin rakentajana

Nykyisin johtamispuheissa kuuluu työhyvinvointi, työtyytyväisyys, työelämän tunnetaidot, itsetuntemus ja jopa empatia yhtenä tärkeänä työelämän taitona. Näissä keskusteluissa korostuu johtajan rooli työyhteisön ilmapiirin ja organisaatiokulttuurin rakentajana. Vastuu ilmapiiristä on tietysti kaikilla työyhteisön jäsenillä, ei vain johtajalla, mutta johtajan, joka ei arvosta hyvää ilmapiiriä, on lähijohtajana helpompi tuhota koko työyhteisön ilmapiiri kuin yksittäisen työntekijän. Johtaja toimii työyhteisössään roolimallina. Hän voi halutessaan tietoisesti ohjata työyhteisön jäseniä kohti rakentavampaa vuorovaikutusta ja muuttaa yhteisön toimintatapoja.

Mitä hyötyä inhimillisestä johtamisesta on

Inhimillinen johtaja on hyvä ihmisten johtaja. Hän ymmärtää, että on inhimillistä erehtyä.  Menestystä rakennetaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Epäonnistumisia vaaditaan, jotta voi saavuttaa suuria onnistumisia. Inhimillinen johtajuus siis lisää organisaation luovuutta, parantaa vuorovaikutusta ja mahdollistaa toiminnan kehittämisen yhdessä. Inhimillinen johtaja koetaan turvalliseksi johtajaksi, mikä lisää luottamuksen ilmapiiriä työyhteisössä. Kun johtaja on inhimillinen, saavat työntekijätkin olla inhimillisiä. Tunteille annetaan lupa. Työyhteisö voi paremmin ja hyvinvointi heijastuu asiakkaisiin ja sidosryhmiin. Kaikki tämä näkyy liiketoiminnan tuloksissa ja asiakastyytyväisyydessä.

Miten inhimillinen johtaja toimii

Johtajalla on monia keinoja osoittaa olevansa tunteva inhimillinen johtaja. Ensimmäinen ja tärkein asia on tunnustaa itselle, että tunteet ovat osa johtajuutta. Tunteella johtaminen ei tarkoita sitä, että lähijohtaja on porukan tunteiden tulkki ja tunteiden vietävissä. Tunteella johtaminen tarkoittaa sitä, että lähijohtaja on tietoinen omista tunteistaan ja osaa säädellä niitä. Hän ymmärtää, että tunteet ovat tunteita, eivätkä ne välttämättä edellytä tekoja. Inhimillinen esimies ymmärtää muiden tunteita, on empaattinen ja osaa erottaa muiden tunteet omistaan. Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen on inhimillisen johtajuuden perusta. 

 Inhimillinen johtaja

Jos johtaja uskaltaa kohdata tunteensa, olla avoin ja toimia läpinäkyvästi, välittää ja arvostaa aidosti, säilyttää uteliaisuutensa ja nöyryytensä, luo tämä turvallisen ilmapiirin, jossa vaikeatkin asiat voidaan kohdata rakentavassa hengessä. Inhimillinen johtaja on rohkea johtaja.

Kiinnostaako johtajuuden kehittäminen?

Jutellaan lisää: Miia Tanskanen p. 045 131 0910 miia.tanskanen@staraconsulting.fi

#empatia #inhimillinen johtaja #inhimillinen johtaminen #inhimillinen työelämä #johtaminen #kuunteleminen #tunteet #tunteet työelämässä #välittäminen #vuorovaikutus

Johtaminen ja vuorovaikutus

Tunneälykäs lähijohtaja mahdollistaa tiimin onnistumisen

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.