fbpx

Miten vahvistaa arjessa oppimista?

Miten vahvistaa arjessa oppimista?

Jatkuva oppiminen on työpaikoilla yhä tärkeämpää. Koulutukset ja webinaarit tuovat uutta virtaa ja ideoita työhön, mutta oppia voi monella muullakin tapaa. Työyhteisössä saatetaan myös aika ajoin tarvita uutta osaamista, mutta uuden henkilön kokoaikaiseen palkkaamiseen ei välttämättä ole resursseja. Oppimisen sekä osaamisen jakamisen ja lisäämisen vaihtoehtoja arjessa voikin lisätä monin eri tavoin. Tästä artikkelista löydät siihen runsaasti vinkkejä!

Arki yrityksissä on usein hektistä ja uuden oppiminen ja ideointi saattavat helposti jäädä asiakastyön jalkoihin. Työntekijöiden viihtyvyyden ja yrityksen kilpailukyvyn kannalta on kuitenkin tosi tärkeää huolehtia myös siitä, että tuottavuus, kilpailuetu ja asiakaskokemus pysyvät korkealla tasolla työntekijöiden osaamista kehittämällä. Panostus oppimisen mahdollistamiseen vaatii rohkeutta, mutta on tärkeä osa laadukkaan brändin, työntekijämielikuvan ja asiakaskokemuksen luomista.

Näin pääset alkuun:

Oppimismyönteinen ilmapiiri kilpailuvalttina

Työntekijöiden motivoinnin ja hyvän työilmapiirin kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että työpaikalla vaalitaan oppimismyönteistä ilmapiiriä ja osoitetaan arvostusta työntekijöiden osaamista ja sen kehittämistä kohtaan. Arvostuksen osoittaminen näkyy parhaimmillaan ajan antamisena oppimiselle, oppimisen mahdollistamisena arkipäivässä, sanallisena kannustuksena sekä tietysti myös palkkauksessa, kun osaaminen tuo yritykselle kilpailuetua, josta ei haluta luopua.

Keinoja yhteiseen osaamisen jakamiseen:

Tärkeää on, että työntekijät ymmärtävät kollegan kohtaamisen tärkeyden ja sen, että jokaisella voi olla osaamista, josta koko työyhteisö voi hyötyä ja oppia. Uutta oppiva ja osaamistaan hyödyntävä työntekijä sitoutuu ja motivoituu yleensä työhönsä vahvasti. Ja kun työntekijä viihtyy, tarve jatkuvalle rekrytoinnille ja perehdyttämiselle vähenee.

Oppimisen mahdollistajat osaksi organisaatiota

Miten sitten varmistetaan, että työpaikalta löytyy riittävästi oppimisen paikkoja ja mahdollisuuksia? Jotta oppiminen tulisi näkyväksi, työyhteisöstä olisi hyvä löytyä henkilö, joka valtuutetaan ja vastuutetaan huolehtimaan tästä aiheesta. Jos omasta työyhteisöstä ei tällaista henkilöä löydy, voi oppimisen kumppanin palkata myös ulkopuolelta.

Oppimisen mahdollistajan tehtävänä on tuoda työyhteisöön uusia ja erilaisia näkökulmia, haastaa vanhoja toiminta- ja ajattelutapoja sekä pysyä ajan hermolla siitä, mitä alalla ja maailmassa nyt ja tulevaisuudessa tapahtuu. Tärkeää on, että oppimiselle, yhdessä ajattelulle, keskustelulle ja kuuntelulle on aikaa ja tilaa.

Kun oppiminen ja sen käytänteet tehdään näkyväksi, jokainen voi valita, mitä ja miten haluaa oppia. Oppimisen kumppanin nimeäminen tai palkkaaminen työyhteisön ulkopuolelta on kustannustehokas tapa saada lisäboostia arkipäivän tekemiseen, kehittää työpaikan yhteistä ajattelua, kasvattaa työntekijöiden autonomian tunnetta sekä lisätä toimijuuden kokemusta. Oppiminen tuo työpaikalle uusia näkökulmia, inspiraatiota ja energiaa, jotka muutoin saattaisivat olla arjessa kiven alla.

Me Staralla tarjoamme tarvittaessa osaamisemme myös sinun yrityksesi käyttöön oppimisen kumppaneina. Voit tutustua meihin Tiimi-sivulla ja pohtia, olisiko meistä joku ehkä sinun tuleva työkaverisi. Kun haluat lisätietoa, ota rohkeasti yhteyttä!

#asiakaskokemus #jatkuva oppiminen #kannustaminen #kilpailukyky #motivointi #oppiminen #oppimisen mahdollistaja #oppimismyönteisyys #osaamisen jakaminen #työilmapiiri #työntekijäkokemus #työssä oppiminen

Tunneälykäs lähijohtaja mahdollistaa tiimin onnistumisen

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Yhteiskehittämisestä tehoa kasvuun

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.