fbpx

Tunneälykäs lähijohtaja mahdollistaa tiimin onnistumisen

”Tunnekyvykkyys on metakyky, josta riippuu muiden kykyjen, esimerkiksi pelkän älyn tehokas käyttö. Tutkimuksin on todettu, että kaikilla aloilla tunneälytaidot ovat vähintään kaksi kertaa puhtaasti älyllisiä kykyjä tärkeämpiä. Huippuosaamisen tasolla menestyminen riippuu lähes kokonaan tunneälystä.” -Tia Isokorpi 2003, mukaellen Goleman

Moderni, positiiviseen psykologiaan perustuva, johtajuus korostaa myönteisten tunteiden vahvistamisen ja vahvuuksien huomioimisen merkitystä. Näillä on tiimin lisääntyneen hyvinvoinnin ohella todistettu olevan myös tehokkuutta, kannattavuutta ja myönteistä ilmapiiriä vahvistavia vaikutuksia.

Tunneäly on kykyä havaita ja ymmärtää sekä omia että muiden tunteita ja ottaa tunteista oppia ajatteluun ja toimintaan. Välittävä, empaattinen, epäonnistumiset hyväksyvä ja työntekijöitä arvostava tunneälykäs lähijohtaja toimii avoimesti ja rehellisesti. Hän luo ympärilleen keskustelevaa, luottamuksellista ja turvallista yhteishenkeä, mikä auttaa tiimiä iloitsemaan ja onnistumaan yhdessä. Tunneälytaidot korostuvat erityisesti muutos- ja painetilanteissa.

Johtaminen lähtee sisältä ulos

Itsetuntemus on johtamisen ydintaito, johon tunneälykkyys perustuu. Mitä paremmin tunnet itsesi, oletuksesi, asenteesi ja ennakkoluulosi ja olet tietoinen omista tunteistasi, sitä helpompi sinun on ymmärtää muiden toimintaa. Itsetuntemus auttaa lähijohtajaa sopeuttamaan omaa toimintaansa ja toimimaan luontevasti eri rooleissa tilanteiden vaatimalla tavalla. Joskus on oltava päättäväinen, joskus herkkä ja haavoittuvainen. Taitoa on myös siirtyä tietämisen tilasta tietämättömyyden tilaan.

Ajoittain on hyvä pysähtyä miettimään omaa ihmiskuvaa. Uskonko hyvään ihmisessä ja siihen, että hän oppii ja yrittää tehdä parhaansa vai onko ihminen mielestäni lähtökohtaisesti laiska, passiivinen ja heikosti oppiva? Ihmiskuva vaikuttaa tapaan toimia lähijohtajana. Sitä mitä lähijohtaja näkee, sitä organisaatio saa. Ihmiskuva on sama kuin työntekijäkuva.

Tunneälykäs lähijohtaja: turvallisuus ja luottamus lisääntyvät, työntekijäkokemus paranee, vastuu jakautuu tasaisemmin, ongelmanratkaisukyky lisääntyy, työhyvinvointi lisääntyy, tavoitteiden saavuttaminen helpottuu, valmentava johtajuus mahdollistuu, enemmän tilaa ilolle.

Rohkeus kohdata vaikeat tunteet tuottaa onnistumisia

Kohtaamalla rohkeammin työelämän ristiriidat voimme nousta uudelle tasolle niin ihmisten hyvinvoinnissa kuin yritysten tuottavuudessa (Camilla Tuominen 2020).

Kyky käsitellä ristiriitoja luo turvallisuutta tiimiin. Lähijohtajan tunneälykkyys vaikuttaa ratkaisevasti siihen, miten työyhteisön ristiriitoja ja haastavia tilanteita otetaan puheeksi ja käsitellään. Jos lähijohtaja uskaltaa rohkeasti kohdata omat ja muiden tunteet haastavissa tilanteissa, kykenee hän havaitsemaan ongelmat jo varhaisessa vaiheessa. Varhainen välittäminen ja puheeksi ottaminen toimii esimerkkinä tiimille ja auttaa myös tiimiläisiä kohtaamaan yhteisön erilaiset tunteet. Kun työntekijä saa olla haavoittuva eikä hänen tarvitse pelätä epäonnistumisia, lisää tämä yhteenkuuluvuuden, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden tunnetta tiimissä. Turvallisessa ympäristössä lisääntyy myös luovuus ja rohkeus kokeilla hulluimpiakin ideoita. Myönteinen kannustava ja avoin ilmapiiri mahdollistaa yhdessä onnistumisen.

Pohdittavaa lähijohtajalle:

Kiinnostuitko? – Jutellaan lisää: Minna Stara p. 044 733 3136 minna.stara@staraconsulting.fi

Haluatko oppia lisää tunneälykkäästä johtamisesta? Tutustu Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelmaamme ja tule mukaan kehittymään!

Inhimillinen johtaja on rohkea johtaja

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Johtaminen ja vuorovaikutus

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.