fbpx

Utelias avoin mieli, empatia ja rohkeus luovuuden lähteinä

”Luovuus ei tule salamaniskuina, se tulee kuiskauksina. Se ei katso sinua silmiin, vaan odottaa nurkan takana.”  

– Perttu Pölönen

Missä tilanteessa sinä olet mielestäsi luovimmillasi? Onko sinulla herkkyyttä havaita luovuuden ”kuiskauksia”? Tunnistatko tekijöitä, jotka rajoittavat uteliaisuuttasi ja luovuuttasi? Onko sinulle luontaista nähdä ja tutkia asioita eri näkökulmista?

Pyrkimys kohti ei-tietämisen tilaa

Intuitiotutkija Asta Raamin mukaan empatia ja intuitio ovat yhteystaitoja, joilla avataan näkökulmia oman ajattelun ja rajojen ulkopuolelle. Luovuuden suurin este on usein ihminen itse. Mahdottomia ongelmia ei ole, on vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Meillä on pyrkimys ratkaista asioita nopeasti ja saatamme kuvitella, että tiedämme, miten asiat ovat. Mielemme takertuu luontaisesti tuttuun ja turvalliseen. Joudumme tietoisesti harjoittamaan omaa mieltämme ja pyrkimään kohti ei-tietämisen tilaa, mikä vaatii nöyryyttä ja ymmärrystä omasta rajallisuudesta. Uteliaisuus on taito, jota voi harjoitella, ja se auttaa meitä kysymään itseltämme, mitä emme vielä tiedä.

Empatiataidot laajentavat ajattelua

Empatia yhteystaitona mahdollistaa sen, että voimme katsoa maailmaa erilaisten ihmisten silmin. Empatian avulla pystymme asettumaan toisen ihmisen asemaan ja yritämme aktiivisesti ymmärtää muiden ihmisten ajatuksia, arvoja, tunteita ja käyttäytymistä. Empatiaan yhdistyy jatkuva oppiminen, koska jokainen ihminen kokee elämän eri tavoin. Tämä puolestaan rikastuttaa omaa ajatteluamme ja parhaimmillaan rohkaisee meitä olemaan avoimia ja tutkimaan ympäristöä uteliaasti ja rohkeasti. Empatia vahvistaa vuorovaikutustaitojamme ja herkkyyttämme havaita asioita.

Luovuus vaatii uteliaisuutta ja rohkeutta kokeilla

Jokainen ihminen on luova. Meillä on taipumus ilmaista luovuuttamme ja itseämme eri tavoin. Luovuus kärsii, jos tavoitteenamme on olla oikeassa ja osoittaa omaa näppäryyttämme. Mitä vähemmän onnistumme rajoittamaan ajatteluamme, sitä luovempia olemme. Tärkeää on myös vaalia luovuuden paikkoja ja hetkiä. Riittävä tila ja aika käynnistävät ajattelun ja mahdollistavat luovuuden. Luovassa ympäristössä tulisi voida ottaa riskejä, rönsyillä, epäonnistua ja nähdä virheet mahdollisuutena oppia uutta. Uteliaisuus on luovuuden lähde. Se ja rohkeus kokeilla auttavat meitä lisäämään ymmärrystä, sopeutumaan muutoksiin ja epävarmoihin olosuhteisiin.

Uteliaisuus ja avoin mieli tarvitsevat tueksi itsetuntemusta ja ryhmän tukea

Meidän jokaisen kannattaa tietoisesti harjoittaa omaa mieltämme ja opetella tuntemaan itseämme. Voidaksemme olla uteliaita ja nähdäksemme maailmaa itsemme ulkopuolelta, meidän täytyy ymmärtää, miten voimme avata ajatteluamme ja tehdä havaintoja ympäristöstämme.  Meidän tulisi ymmärtää myös, miten löydämme yhteyden itsemme ulkopuolelle ja mikä omaa ajatteluamme rajoittaa.

Työpaikalla tulisi yhdessä miettiä, mitä on mahdollista ja sallittua sanoittaa. Onko työyhteisössä mahdollista puhua tunteista ja hyödyntää intuitiota luovuuden lähteenä? Työyhteisön turvallisuus ja sallivuus mahdollistavat monenlaista rohkeaa ja uteliasta ajattelua. On tärkeää pyrkiä luomaan omaan mieleen turvallista tilaa ja tunnistaa, löytyykö turvaa itsestä vai ympäristöstä.

”Uteliaisuuden valitseminen merkitsee haavoittuvuuden valitsemista.”

-Brené Brown

Minna Stara, Miia Tanskanen ja Laura Lehtonen

Lähteet: Asta Raami, Intuitio3 2020 / Asta Raami, Puhetta empatiasta ja intuitiosta, Empatia työssä -verkoston tilaisuus 24.5.2021 / Perttu Pölönen, Tulevaisuuden lukujärjestys 2020 / Nina Rinne, Rohkea organisaatio 2021

Jos haluat oppia lisää omasta luovuudestasi ja haastaa ajattelutottumuksiasi turvallisessa ilmapiirissä, lähde mukaan Innovaattorin valmennusohjelmaan https://www.staraconsulting.fi/valmennukset/kehita-kokeile-innovoi-innovaattorin-valmennusohjelma/

Kehitä, kokeile, innovoi! Innovaattorin valmennusohjelma

Sensoan: Osallistavaa kehittämistä ja asiakaslähtöistä ajattelua

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.