Ulos umpimetsästä

Yrityksen innovatiivisuus, ketteryys ja tuottavuus toiminnan menestystekijöinä ovat tämän päivän liiketoimintahaasteiden syvintä ydintä. Kuinka reagoida ja hyödyntää toimintaympäristön jatkuvaa muutosta, teknologian tarjoamia mahdollisuuksia ja toisaalta pitää yllä suorituskykyä suhteessa kilpailijoihin. 

Huippujohtaja on hyvä strategisti, ja hänellä on lähimpien henkilöidensä kanssa kyky luoda sellainen näkemys yrityksen toiminnasta, että toiminnan tarkoitus on merkittävästi erilainen suhteessa muihin toimijoihin. Tällainen merkittävä ero syntyy tarkoituksesta, jonka avulla yritys kuvaa arvoja, jotka se luo ympäröivään maailmaan.

Todellisuudessa strategisen ajattelun käynnistäminen on kuitenkin vaikeaa omassa bisneksessä. Usein aloitetaan väärästä päästä, eikä pohdita riittävästi tarkoitusta tai nähdä kuinka kaikki toimenpiteet tukevat (tai eivät tue) valittua suuntaa. Ensimmäisenä tulisi löytää merkitykselliset tekijät ja määrittää arvonluonnin järjestelmä, sekä muodostaa niistä yksinkertainen ja visuaalinen strategiamääritelmä. Onko sellaista strategiaa, johon kaikilla yrityksen työntekijöillä muodostuu suhde ja jonka yhteys omaan työhön on selkeä. Parhaimmillaan yritykselle syntyy täsmällinen kuva tulevaisuudesta; millä markkinoilla se toimii, kuinka nopeasti ja laajalle se voi kasvaa, miten se erottautuu kilpailijoistaan ja niin edes päin.

Selkeästi määritetty strategia ohjaa kaikilla tasoilla hallitusta, johtoa ja henkilöstöä toimien kaiken tekemisen kompassina. Visuaalinen strategia tekee johtajasta paremman viestijän ja sanoittaa yrityksen pyrkimyksiä mainiolla tavalla.  

Arkijärjellä organisaatiokulttuurista

Organisaatiokulttuuri on näkymätön johtaja… se vaikuttaa kaikkialla, vaikka sitä ei löydä mistään. Kuinka sitten olemassa olevan toimintakulttuurin piirteet edistävät tai vaikeuttavat merkityksellisen liiketoimintastrategian pyrkimyksiä. Turvallisuushakuinen mukavuusalueella ihmisiä pitävä kulttuuri on esimerkiksi muutoksen johtamisen näkökulmasta vaikea yhtälö, kun taas vastaavasti aikaansaavuutta arvostava ja eteenpäin katsova sekä oppimisesta innostuva kulttuuri tekee strategian toimeenpanosta helpompaa.

Kulttuurin muuttaminen kehittämällä sitä tietoisesti strategiaa tukemaan ei ole niin lystiä puuhaa, että siihen kannattaa lähteä kevyin perustein. Olen sitä mieltä, että kestävää muutosta ja strategiaa edistävää kulttuuria on ehdottomasti lähdettävä systemaattisesti luomaan; ”Mikä on ihmisten toiminnalla syntynyt, on ihmisten toiminnalla muutettavissa”. Johtamisen käytännöt ovat merkittävin organisaatiokulttuuria muokkaava tekijä. Tämän takia johtajan ja johtajien on mentävä peilin eteen, jos strategia halutaan onnistuneesti saattaa merkitykselliseksi osaksi jokaisen yrityksen työntekijän arkea.

Viime vuodet ovat osoittaneet organisaatiokulttuurin olevan yhä tärkeämpi keino johtamisen näkökulmasta.  Sillä on ratkaiseva merkitys muutosvalmiuden ja muutoksien läpiviennissä. Tietyn tyyppiset organisaatiokulttuurit tutkitusti edistävät yrityksen tarkoitusta ja strategiaa. Kun samalla tiedetään, että tietyt tekevät päinvastoin.

Organisaatiokulttuurissa on kiusallinen ja lahjomaton piirre. Se ei valehtele. Peiliin katsominen ei aina ole nättiä eikä välttämättä sitä mitä haluaisi, ja siksi siihen ei haluta ehkä ryhtyä. Mitataan mieluimmin työilmapiiriä, jota voi onnistuneesti muuttaa lyhyemmässä ajassa. Kulttuurin muuttaminen taas on pidemmän aikavälin prosessi. Kehittämisen kannalta on olennaista ymmärtää, että kestäviä muutoksia saadaan paremmin aikaan, kun kiinnitetään huomio kulttuurisiin normeihin ja uskomuksiin, eikä yksittäisiin ilmapiiriä muokkaaviin tekijöihin.

Vaikka ylin johto on vastuussa aloitteen tekemisestä (ts. johto haluaa tunnistaa kulttuurin nykytilan), on sen tavoitteellinen kehittäminen kaikkien asia – muuten ei muutosta arkisen tekemisen tasolla saada tapahtumaan.

Inside the box, outside the box or without the box?

Ylen määrin tuttua on muutoksissa epäonnistuminen, tai edes innokkuus lähteä luomaan uutta tai kokeilemaan jotain erilaista. Vapaaehtoisten etsiminen uuteen projektiin voi osoittautua työlääksi ja muistissa saattaa olla aiemmat epäonnistumiset tai keskeneräisiksi jääneet projektit henkilöiden keskuudessa. Joskus saatetaan etsiä syyllisiä epäonnistumisiin, josta seuraa kulttuurin kannalta vain haitallisia seuraamuksia.

Muutosvastarinta ja huonosti suunniteltu muutos ovat jääneet päälle ja ihmisten mieliin. Muutosvalmiutta ja muutoksissa onnistumista maksimaalisesti edesauttaa organisaatiokulttuurin tunteminen sekä organisaation historian huomioiminen. Kulttuurin muutoksessa, kuten kaikessa muutoksessa, on tavoitteena onnistuminen – halutun lopputuloksen saavuttaminen. ”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”- sanotaan! Menestys syntyy tasapainosta, ja rakentavasti toimivissa organisaatiokulttuureissa vahvistetaan sekä tuloksellisuutta että kykyä uudistua. Näitä molempia suuntia pystytään vahvistamaan valmentavalla johtamisotteella. Valmentava johtaminen perustuu ajatukseen siitä, että parhaat tulokset syntyvät, kun ihmisten osaaminen on mielekkäällä tavalla käytössä yhteisten tavoitteiden, eli merkityksellisen strategian edistämiseksi. Valmentavassa johtamisessa kannustetaan ihmistä käyttämään päätään, ajattelemaan itse ja kehittymään sekä torjumaan ”kahdeksatta hukkaa”, kuten Lean-filosofian mukaisesti voitaisiin sanoa.

Siis ole strategisti, joka löytää yrityksen toiminnan tarkoituksen ja pukee sen merkitykselliseksi strategiaksi - eräänlaiseksi arvonluonnin järjestelmäksi. Tunnista vallitseva organisaatiokulttuuri ja lähde muuttamaan sitä muuttamalla omaa johtamiskäyttäytymistäsi. Näe muutosjohtaminen mahdollisuutena osallistuttaa ihmiset, sekä heidän kapasiteettinsa johtamalla muutosta valmentaen uudistumiseen ja kehittämiseen kannustaen.

Organisaatiokulttuuri ohjaa ajattelemaan yhteisellä tavalla ja tekemään yhteisesti arvostettuja asioita.

kirjoittajan kuva

Mika Suurkaulio

“Arvosi ei riipu teoista joita aiot suorittaa.”

Menestyvän yrityksen takaa löytyy erityinen organisaatiokulttuuri, joka asettuu mukavasti yrityksen tarkoituksen ympärille. Hyvän johtajan tuleekin olla yrityksen tarkoituksen vartija ja henkilöstönsä inspiroija. Nämä ovat seikkoja, joiden ääressä syntyy läpimurtoja liiketoiminnan menestykseen ja niiden ratkaisuhakuinen työstäminen on mielityötäni.  Viihdyn vaikeissa olosuhteissa ja minusta onkin mukavaa avata solmuja, joita on pidetty umpisolmuina. Muutos vaatii johtajuutta – onnistutaan yhdessä!

Puhelinnumero
+358 40 357 7028

Sähköposti
mika.suurkaulio@staraconsulting.fi

Et ole yksin

Johtaminen on yksinäistä tekemistä.

Vai onko kysymys enemmänkin keskustelukulttuurin puutteesta?

Millaiselta sinun yrityksesi tulevaisuus näyttää?

Selkeä strategia luo mahdollisuuden kertoa yrityksen tulevaisuudesta henkilöstölle, sidosryhmille ja rahoittajille.

Osa suurta tarinaa

Sinun kasvutarinasi tavoitteet ja tärkeät yksityiskohdat määrittelee joku muu puolestasi, jos et tee sitä itse.

Ota yhteyttä!

Voit pyytää lisätietoja palveluistamme lomakkeen kautta. Jätäthän myös yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Löydät rekisteriselosteemme täältä.

 

Käytämme sivustolla evästeitä ja selaimen tietoja. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt näiden käytön. Lisätietoja