fbpx

Sensoan: Osallistavaa kehittämistä ja asiakaslähtöistä ajattelua

Salolainen Sensoan lähetti Innovaattorin valmennusohjelmaan työparina toimineet Ilkka Virtasen ja Jukka Kontulaisen. Kehittämisprojektien tavoitteet kirkastuivat valmennuksen aikana, ja yritykselle avautui uusia näkökulmia asiakaslähtöiseen ajatteluun.

Sensoan on salolainen yritys, joka tarjoaa IoT-alueen tuotekehityspalveluja sekä IoT-tiedonkeruuta kuukausimaksullisena palveluna. Yritys toimii Salo IoT Campuksella ja työllistää seitsemän henkilöä. Sensoanin asiakkaita ovat erilaiset teollisuusyritykset sekä aloittavat yritykset, jotka tarvitsevat oman IoT-järjestelmän. Pääasiassa Sensoan keskittyy tuotekehitysprojekteihin, mutta jonkin verran tarjotaan myös pilvipalveluja yritysten tarpeisiin.

Avaimia arvojen kirkastamiseen ja brändinrakennukseen

Valmennuksen aikana Jukka Kontulainen ja Ilkka Virtanen tiivistivät Sensoanin arvot, joita ovat rehellisyys ja kunnioitus, kasvu ja kehittyminen sekä vastuullisuus. Nimeämisen lisäksi arvot kirjoitettiin auki.

– Toimialallamme pärjäämisen edellytys on toiminnan jatkuva kehittäminen. Pienen yrityksen prosesseissa on kuitenkin paljon parantamisen varaa. Valmennuksen myötä systemaattisen kehitystyön merkitys on meillä kasvanut, kommentoi toimitusjohtaja Jari Suutari.

– Jukka ja Ilkka saivat valmennuksesta lisää käytännön työkaluja ja toimintatapoja muun muassa siihen, miten Sensoanin brändiä rakennetaan systemaattisesti ja miten asiakastarpeet huomioidaan kehitystyössä entistä paremmin, Jari jatkaa.

Tukea työparilta

Jukka Kontulainen on työskennellyt Sensoanilla liiketoiminnan kehittäjänä kolme vuotta.

– Innovaattorin valmennusohjelma antoi oivallisen tilaisuuden tarkastella systemaattisesti tarjontaamme. Valmennuksen aikana saimme Tiedonkeruu-tuotteemme tuotteistuksen konkreettiseen muotoon ja yrityksemme brändäyksen kirkastettua, kertoo Jukka.

Yhteistyö samasta yrityksestä tulevan parin kanssa oli antoisaa:

– Teimme paljon yhteistyötä. Mielestäni oli oikein hedelmällistä, että samasta yrityksestä oli työpari, jonka kanssa miettiä asioita. Yhdessä oli myös helpompaa tuoda uusia ajatuksia yritykseen, pohtii Jukka. 

– Oman projektini tavoite oli valmennuksen alkaessa yksi osa Jukan projektia, mutta matkan varrella siitä tulikin Jukan projektin laajennus. Viikoittainen ja välillä lähes päivittäinen yhteistyö Jukan kanssa projektin parissa antoi sille paljon lisäarvoa, täydentää Ilkka.

Kokemuksen kannalta arvokkaina Jukka piti kontaktipäivien aikana muiden valmennuksessa olleiden kanssa tehtyjä ryhmätöitä ja keskusteluja. Myös Ilkalle valmennuksen parasta antia olivat eri toimialoilta tulleisiin kehittäjiin tutustuminen ja heidän kanssaan käydyt keskustelut.

Ilkka Virtanen (vas.) ja Jukka Kontulainen osallstuivat innovaattorin valmennusohjelmaan ja tekivät paljon yhteiskehittämistä. Toimitusjohtaja Jari Suutari on tyytyväinen lopputulokseen.
Ilkka Virtanen (vas.) ja Jukka Kontulainen osallistuivat innovaattorin valmennusohjelmaan ja tekivät paljon yhteiskehittämistä. Toimitusjohtaja Jari Suutari on tyytyväinen lopputulokseen.

Kehittämällä perehtymistä uuteen työhön

Ilkka Virtanen hyppäsi mukaan Innovaattorin valmennusohjelmaan ehdittyään työskennellä Sensoanilla ohjelmistosuunnittelijana vain muutaman kuukauden. Hänellä on tekninen koulutustausta ja kokemusta tuotekehityksestä useampien vuosien ajalta.

– Projektini tavoitteena oli kehittää Sensoanille ohjelmistopääomaa, jota voidaan hyödyntää sekä myynnin tukena että alustana asiakaskohtaisille projektitoimituksille. Valmennuksen aikana harjoitelluin metodein ohjelmistoalustan tarpeita onnistuttiin miettimään asiakkaan näkökulmasta ja saimme tehtyä Sensoanille palvelutuotteen. Valmennuksen edetessä huomattiin, että kehitysprojektin tavoite ei palvellut selkeästi asiakastarvetta ja sen vuoksi tavoite muuttui huomattavasti valmennuksen aikana, kertaa Ilkka.

Uudelle työntekijälle valmennusohjelma toimi hedelmällisenä tapana tutustua Sensoanin toimintaan. Myös hänen projektinsa oli kiinteä osa Sensoanin ydintekemistä.

#arvotyö #brändinrakennus #innovaattorin valmennusohjelma #innovointi #kehittäminen #kehittämisvalmennus #työpari #yhteiskehittäminen

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.