fbpx

Tukikoti Syli: Tukea johtamiseen ja kehittämiseen inhimillisellä otteella

Staran ja lastensuojelupalvelua tarjoavan Tukikoti Sylin tiet kohtasivat syksyllä 2018, kun Sylissä kaivattiin uusia näkökulmia ja tukea toiminnan kehittämiseen. Yhteistyön aikana on muun muassa sparrattu yrittäjiä, kehitetty liiketoimintaa monipuolisesti ja autettu kirkastamaan brändiä. Lisäksi Sylin työntekijöitä on osallistunut Staran vetämiin avoimiin Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelmiin.

Tiivis yhteistyö Sylin ja Staran välillä perustuu luottamukseen ja aitoon kiinnostukseen ja sitä on rakennettu inhimillisellä otteella. Projektien valmentajana on toiminut pääasiassa Patrick Stara.

– Olemme tykänneet siitä, että yhteistyö on ollut nopeaa ja ketterää. Olemme saaneet tarpeitamme vastaavaa apua, joka on tuonut myös lisäarvoa liiketoimintaan, sanovat Sylin yrittäjät Kirsi ja Katri Kivilinna.

– Patrickilla on kyky ymmärtää ihmisiä ja yrittäjyyden haasteita sekä liiketoimintaa. Hän on ollut meille kirittäjä, kannustaja ja toisinaan myös “laari”, johon on voinut kaataa kaiken mieltä painaneen. Ilmapiiri on tapaamisissamme ollut aina palkitseva, sillä vuorovaikutus on ollut kokonaisvaltaista. Myös Patrick on sanonut oppineensa paljon yhteisestä matkastamme, he jatkavat.

Ihmislähtöistä liiketoiminnan kehittämistä

Ensimmäinen projekti Sylin kanssa liittyi liiketoiminnan kehittämiseen. Valmennuksessa tutkittiin ensin yrityksen nykytilaa ja vahvuuksia. Nykytilan hahmottamisen jälkeen pohdittiin yhdessä, mitä asioita vahvistetaan ja mitä uutta kehitetään tulevaisuuden kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Valmennus on auttanut Sylin yrittäjiä erityisesti töiden ja toimenkuvien organisoinnissa ja vastuunjaossa.

– Lastensuojelu on alana omanlaisensa. Markkinointia tehdään lähinnä kuntien sosiaalityöntekijöille. Tavoitteemme oli alkuun aika epämääräinen, mutta saimme sitä lopulta puettua sanoiksi, jolloin homma lähti rullaamaan. Pohdimme, mikä on oleellista työssämme, miten tunnistamme asiakkaat ja palvelun käyttäjät. Näin pääsimme määrittelemään ja kuvaamaan tuotekonseptimme meille ja meidän alallemme sopivalla tavalla. Puhuimme myös rahasta ja kannattavuudesta, vaikka se ei olekaan meidän vahvinta aluettamme, Kivilinnat listaavat.

Tiimi mukana kehittämisessä

Liiketoiminnan kehittyessä Sylille syntyi tarve uuden yksikön perustamiselle. Perustamisprojektia ja sen vaiheita työstettiin yhdessä Patrickin kanssa, jotta henkilöstöä saatiin osallistettua ja sitoutettua tiiviisti mukaan tekemiseen.

– Kolmannen yksikön syntyessä oli tarpeen kehittää myös Sylin johtamiskäytäntöjä ja uudistaa organisaatiota. Teimme yhdessä projektisuunnitelman aikatauluineen ja seurasimme sen toteutumista. Asioita kuvattiin ja sanoitettiin ja niiden pohjalta ideoitiin lisää ja muokattiin ja kehitettiin projektia sen aikana. Myös vastuita jaettiin aiempaa enemmän. Uuden yksikön henkilökunta otettiin mukaan kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa, mikä osoittautui erittäin hedelmälliseksi ratkaisuksi, toteavat Kivilinnat.

Sylimäistä tekemistä

Stara on auttanut Syliä myös työyhteisön ja työilmapiirin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Varajohtajat ovat saaneet uskoa ja varmuutta työhönsä osallistumalla Staran lähijohtamisen valmennuksiin.

– Valmennukset ovat lisänneet rohkeutta ottaa vastuuta omasta työstä. Yrityksenä voimme myös näyttää, että johtajilla on pätevyys tehtäviinsä.

Yhdessä on tutkittu työyhteisön toiminta- ja vuorovaikutustyylejä, uudistettu kehityskeskusteluja, otettu käyttöön uusi laadunarviointimenetelmä sekä kehitetty johtamisjärjestelmää. Strategiatyötä on tehty säännönmukaisesti koko yhteistyön ajan.

– Yhteistyöhön on sisältynyt paljon pieniä tekoja: erilaisia suunnitelmia, to do -listoja, kartoituksia, toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Niistä on sitten muodostunut suurta ja sylimäistä, Kivilinnat tiivistävät.

Apua ja näkökulmia brändityöhön

Tuoreimpana projektina on meneillään brändin kirkastaminen, jolle on määritelty sopivat tavoitteet ja tekotavat yhdessä.

– Kirjoitamme parhaillaan auki sylimäistä tapaa toimia. Kun oma tekemisen tapa löytyi, siitä poiki ajatus tehdä animaatiovideo mainos- ja markkinointitarkoitukseen. Sen käsikirjoitusta suunnitellaan ja toteutetaan alan opiskelijoiden avulla. Olemme tulevasta todella innoissamme, sillä saamme kuvattua brändin nuorekkaasti ja käytännönläheisesti, Kivilinnat kertovat.

Syksyllä 2021 on saatu aikaan uudistettu ja uudelleenmuotoiltu yritysilme. Brändiviestintä liitetään osaksi uudistettavaa perehdytysprosessia, strategiaa ja laatuajattelua. Kehittäminen siis jatkuu.

Yhteinen oppimismatka ja oivalluttavat nuotiopalaverit

Sylissä on oltu tyytyväisiä Staran kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Syliläiset kokevat, että heidän toiveisiinsa, tarpeisiinsa ja ideoihinsa on tartuttu innostuneesti ja niitä on viety eteenpäin aina toteutukseen asti. Samalla yrityskulttuuri on vahvistunut.

– Patrickin tapa toimia on positiivinen ja kannustava. Olemme saaneet uusia näkökulmia, ideoineet yhdessä ja pohtineet myös asioita, joita meidän kannattaa rohkeasti luopua. Palautetta on annettu ja saatu molemmin puolin: on nostettu avoimesti esiin vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Olemme saaneet matkan varrella arvokasta palautetta toiminnastamme. Muiden asioiden ohessa olemme pureutuneet yrittäjän rooliin ja yrittäjyyteen ylipäänsä, kertaavat Kivilinnat.

Keskustelujen myötä asioita ja toimintaa on saatu jäsenneltyä sekä vastuita ja rooleja selkeytettyä.

– Meitä on haastettu sopivasti mukavuusalueemme ulkopuolelle. Työskentely on auttanut saamaan aikaan asioita, joita olemme halunneet, mutta joiden työstämiseen ja läpivientiin meillä ei ole ollut työkaluja tai -tapoja. Ohessa myös liiketoiminta on kasvanut. Nuotiopalaverimme ovat olleet tunnelmaltaan hyväntuulisia, lämpimiä ja leppoisia, mutta silti ammattitaidolla läpivietyjä. Olemme muistutelleet toisiamme, että elämässä pitää työn lisäksi olla muitakin intohimon kohteita, Katri ja Kirsi Kivilinna kiittävät.

***

Olen yhteisen matkan varrella oppinut paljon Katrilta, Kirsiltä ja heidän upealta organisaatioltaan. Keskinäisen luottamuksen syntyminen oli avain pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Yrittäjien avoin tapa käsitellä haastaviakin asioita, toiminnan vahva arvopohja ja inhimillinen asenne heijastuivat onnistuneena ja merkityksellisenä työskentelynä. Kun yrittäjät tietävät miksi yrittävät, on tulevaisuuttakin helppo suunnitella ja toteuttaa!”  – Patrick Stara, Stara Consulting

Millaista tukea sinä toivoisit? Pohditko, miten lisätä työyhteisön osallisuutta kehittämisessä? Kaipaatko lisää keinoja ihmislähtöiseen kehittämiseen? Mitä muuta toivot? Jos kaipaat sparrauskumppania, jutellaan lisää Patrick Stara p. 044 778 2126 / patrick.stara@staraconsulting.fi

Johtaminen ja vuorovaikutus

Strategia ja henkilöstö

Yhteiskehittäminen ja innovointi

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.