Tukikoti Syli: Tukea johtamiseen ja kehittämiseen positiivisella otteella

Staran ja lastensuojelupalvelua tarjoavan Tukikoti Sylin tiet kohtasivat syksyllä 2018, kun Sylissä kaivattiin uusia näkökulmia ja tukea toiminnan kehittämiseen. Yhteistyön aikana on sparrattu liiketoimintaa, saatettu pystyyn uusi yksikkö ja nyt kirkastetaan brändiä. Lisäksi Sylin työntekijöitä on osallistunut Staran vetämiin avoimiin lähijohtajan valmennusohjelmiin.

Tiivis yhteistyö Sylin ja Staran välillä on rakentunut ennen muuta positiiviselle otteelle ja aidolle kiinnostukselle Sylin työtä kohtaan. Staralta Sylin valmentajana on ollut Patrick Stara, mutta myös Jyri Pulkkinen ja Annariina Aalto ovat olleet mukana toteuttamassa joitain kokonaisuuksia.

– Olemme tykänneet siitä, että yhteistyö on ollut nopeaa ja ketterää. Olemme saaneet tarpeisiimme vastaavaa apua, josta on saatu myös lisäarvoa liiketoimintaan, sanovat Sylin yrittäjät Kirsi ja Katri Kivilinna.

– Patrickilla on kyky ymmärtää ihmistä, toista yrittäjää ja bisnestä. Hän on ollut meille kirittäjä, kannustaja ja toisinaan myös laari, johon on voinut kaataa kaiken mieltä painaneen. Ilmapiiri on tapaamisissamme ollut aina palkitseva, sillä vuorovaikutus on ollut kokonaisvaltaista. Myös Patrick on sanonut oppineensa paljon yhteisestä matkastamme, he jatkavat.

Raamit liiketoiminnalle

Ensimmäinen projekti Sylin kanssa oli liiketoiminnan sparraus. Siinä kuvattiin ensin yrityksen nykytilaa ja arvioitiin sen jälkeen, mitä asioita pitää vielä täydentää, mitä puuttuu ja mitä kokonaan uutta tarvitaan. Se on auttanut Sylin yrittäjiä töiden organisoinnissa, toimenkuvien ymmärtämisessä ja vastuunjaossa.

– Lastensuojelu on alana omanlaisensa. Markkinointia tehdään lähinnä kuntien sosiaalityöntekijöille. Tavoitteemme oli alkuun aika epämääräinen, mutta saimme sitä lopulta puettua sanoiksi, jolloin homma lähti rullaamaan. Pohdimme, mikä on oleellista työssämme, miten tunnistamme asiakkaat ja palvelun käyttäjät. Näin pääsimme määrittelemään ja kuvaamaan tuotekonseptimme meille ja meidän alallemme sopivalla tavalla. Puhuimme myös rahasta ja kannattavuudesta, vaikka se ei olekaan meidän vahvinta aluettamme, Kivilinnat listaavat.

Osallistavaa kehittämistä yhdessä tiimin kanssa

Liiketoiminnan kehittyessä Sylille avautui tarve uuden yksikön perustamiselle. Projektia ja sen vaiheita työstettiin yhdessä Patrickin kanssa, jotta saatiin osallistettua ja sitoutettua henkilöstöä tiiviisti mukaan tekemiseen.

– Kolmannen yksikön syntyessä nousi tarve pohtia Sylin johtaminen ja organisaatio uusiksi. Teimme yhdessä projektisuunnitelman aikatauluineen ja seurasimme sen toteutumista. Asioita kuvattiin ja sanoitettiin ja niiden pohjalta ideoitiin lisää ja muokattiin ja kehitettiin projektia sen aikana. Myös vastuita jaettiin aiempaa enemmän. Uuden yksikön henkilökunta otettiin mukaan kehittämiseen jo varhaisessa vaiheessa, mikä osoittautui erittäin hedelmälliseksi ratkaisuksi, toteavat Kivilinnat.

Välineitä työyhteisön ja -ilmapiirin kehittämiseen

Stara on auttanut Syliä myös työyhteisön ja työilmapiirin kokonaisvaltaisessa kehittämisessä. Varajohtajat ovat saaneet uskoa ja varmuutta työhönsä osallistumalla Staran vetämiin lähijohtamisen valmennuksiin.

– Valmennukset ovat tukeneet rohkeutta ottaa vastuuta omasta työstä. Yrityksenä voimme myös näyttää, että johtajilla on pätevyys tehtäviinsä.

Lisäksi yhteistyön aikana on tehty muun muassa vuosikelloja, muokattu työnkuvia ja johtamisjärjestelmää, teetetty Disc-analyysit koko henkilökunnalle, avattu yrittäjän palapeliä työntekijöille, uudistettu kehityskeskustelua ja otettu käyttöön laadunarviointimenetelmä.

– Yhteistyöhön on sisältynyt paljon pieniä tekoja: erilaisia to do -listoja, kartoituksia, toimenpiteitä ja niiden seurantaa. Niistä on sitten muodostunut suurta ja sylimäistä, Kivilinnat tiivistävät.

Apua ja näkökulmia brändityöhön

Tuoreimpana projektina on meneillään brändin kirkastaminen, jolle on määritelty sopivat tavoitteet ja tekotavat yhdessä.

– Kirjoitamme parhaillaan auki sylimäistä tapaa toimia. Kun oma tekemisen tapa löytyi, siitä poiki ajatus tehdä animaatiovideo mainos- ja markkinointitarkoitukseen. Sen käsikirjoitusta suunnitellaan ja toteutetaan alan opiskelijoiden avulla. Olemme tulevasta todella innoissamme, sillä saamme kuvattua brändin nuorekkaasti ja käytännönläheisesti, Kivilinnat kertovat.

Brändiviestintä on tarkoitus liittää myös osaksi uudistettavaa perehdytysprosessia, strategiaa ja laatuajattelua. Syksyllä 2021 on saatu aikaan uudistettu ja uudelleenmuotoiltu yritysilme.

Kokonaisvaltaista tukea yrittäjälle

Sylissä on oltu tyytyväisiä Staran kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Syliläiset kokevat, että heidän toiveisiinsa, tarpeisiinsa ja ideoihinsa on tartuttu innostuneesti ja niitä on viety eteenpäin aina toteutukseen asti. Samalla yrityskulttuuri on vahvistunut.

– Patrickin tapa toimia on positiivinen ja kannustava. Olemme saaneet uusia näkökulmia, ideoineet yhdessä ja pohtineet myös asioita, joita meidän kannattaisi välttää tekemästä. Palautetta on annettu ja saatu molemmin puolin: on nostettu esiin rohkeasti vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia. Olemme saaneet matkan varrella arvokasta palautetta toiminnastamme. Muiden asioiden ohessa olemme pureutuneet yrittäjän rooliin ja yrittäjyyteen ylipäänsä, kertaavat Kivilinnat.

Keskustelujen myötä asioita ja toimintaa on saatu jäsenneltyä sekä vastuita ja rooleja selkeytettyä.

– Meitä on haastettu sopivasti mukavuusalueemme ulkopuolelle. Työskentely on auttanut saamaan aikaan asioita, joita olemme halunneet, mutta joiden työstämiseen ja läpivientiin meillä ei ole ollut työkaluja tai -tapoja. Ohessa myös liiketoiminta on kasvanut. Nuotiopalaverimme ovat olleet tunnelmaltaan hyväntuulisia, lämpimiä ja leppoisia, mutta silti ammattitaidolla läpivietyjä. Olemme muistutelleet toisiamme, että elämässä pitää työn lisäksi olla muitakin intohimon kohteita, Katri ja Kirsi Kivilinna kiittävät.

***

Olen yhteisen matkan varrella oppinut paljon Katrilta, Kirsiltä ja heidän upealta organisaatioltaan. Keskinäisen luottamuksen syntyminen oli avain pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Yrittäjien avoin tapa käsitellä haastaviakin asioita ja toiminnan vahva arvopohja heijastuivat onnistuneena ja merkityksellisenä työskentelynä. Kun yrittäjät tietävät miksi yrittävät, on tulevaisuuttakin helppo suunnitella ja toteuttaa!”  – Patrick Stara, Stara Consulting

Voimmeko auttaa?

Erilaiset valmennukset ja työpajat ovat meidän tapamme tukea asiakkaiden kehittymistä ja auttaa teitä onnistumaan. Laadukas vuorovaikutus ja valmentava ote ovat avainasioita turvallisen ilmapiirin, avoimuuden ja luottamuksen lisäämiseksi niin työyhteisössä kuin valmennuksessa. Kehittämisen kohteena voivat olla niin johtaminen, työyhteisön vuorovaikutus- ja tunnetaidot kuin vaikkapa prosessien tai strategian kehittäminen. Tärkeintä on osallistaa henkilöstöä ja ymmärtää, miten voitte olla entistä parempia yhdessä. Löydetään yhdessä keinot kehittää johtamista ja vuorovaikutusta teidän työyhteisössänne.

#brändityö #johtaminen #kehittäminen #liiketoiminnan kehittäminen #liiketoimintaymmärrys #osallistaminen

Johtaminen ja vuorovaikutus

Strategia ja henkilöstö

Yhteiskehittäminen ja innovointi

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.