fbpx

Ursuit: Tukea lähijohtajille, sparrausta johdolle

Turkulaisen Ursuitin ja Staran yhteiselle matkalle on mahtunut useita erilaisia projekteja. Viimeisimpänä olemme avustaneet Ursuitia lähijohtamisessa sekä johdon sparraamisessa kohti uudenlaista yrityskulttuuria.

Staran yhteistyö vuonna 1964 perustetun Ursuitin (aiemmin Ursuk) kanssa juontaa juurensa vuoteen 2016. Yhteisen taipaleen aikana on kehitetty niin Ursuitin johtamista, tuotannon prosesseja ja lähijohtamista kuin myyntiä. Vuodesta 2019 olemme olleet tiiviisti mukana Ursuitin johtoryhmän ja johtamisen kehittämisessä, lähijohtajien sparraamisessa, strategiaprosessin fasilitoinnissa sekä huolehtimassa ulkoistetusti Ursuitin HR-päällikkötoiminnasta.

– Minulle tärkeintä on ollut se, että työssä on ollut joku ulkopuolinen katsomassa meitä uusin silmin. On myös toiminut hyvin, että projektin vetovastuu on ollut jollain, joka ei ole mukana päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa, aloittaa nykyinen toimitusjohtaja Petter Rönnlöf.

Strategialle uutta suuntaa

Rönnlöf aloitti Ursuitin toimitusjohtajana vuonna 2020. Vaikka kehitystoimenpiteitä oli tehty jo aiemmin, hän halusi heti lähteä kehittämään lisää. Tavoitteena on ollut luoda yhdessä yhä strategisempaa ja tavoitteellisempaa työskentelyä sekä tehostaa johtoryhmän toimintaa. Työskentelyssä on Staralta ollut mukana Reija Rantala.

– Olemme suunnitelleet yhdessä johtoryhmän tapaamisten rakenteen sekä päätöksenteon mallit. Lisäksi toiminta on mennyt yhä enemmän pitkäjänteisen, kauemmas tulevaisuuteen luotaavan strategisen suunnittelun suuntaan, kertaa Rönnlöf.

Suunnittelun myötä strategia ja tavoitteet on kirjattu selkeästi ylös. Reija on auttanut johtoryhmää myös määrittelemään vastuita, seuraamaan tavoitteiden saavuttamista sekä iloitsemaan onnistumisista. Näin johtamiseen on saatu yhä enemmän suuntaa.

– Reija on tuonut meille hyviä jalat maassa -ideoita, jotka on otettu käytäntöön. Hän on osannut todella hyvin viedä asioita käytännön tasolle ja auttanut määrittelemään sen, mitä teemme, mutta myös sen, mitä emme tee. Reija on vetänyt projektia ja huolehtinut siitä, että saamme aikaan jotain valmista. Hänellä on ollut myös mahdollisuus osallistua keskusteluun talon ulkopuolisena henkilönä. Reija onkin taitavasti osannut näyttäytyä organisaatiolle osana organisaatiota, mutta johdolle hän taas on ollut sparraaja, pohtii Rönnlöf.

Uudenlaista otetta lähijohtamiseen

Uuden toimitusjohtajan saapuminen on tarkoittanut Ursuitissa monen asian muuttumista. Petter Rönnlöfin coachaava johtamistyyli on vaatinut tekemisen kääntämistä uuteen suuntaan. Yrityksessä on alettu yhä enemmän puhua itseohjautuvuudesta, vastuun ottamisesta, virheiden hyväksymisestä sekä rohkeudesta ottaa riskejä. Näin Ursuitissa halutaan myös kehittää työnantajamielikuvaa.

Reija on toiminut Ursuitissa ulkoistettuna HR-päällikkönä 2019–2021 ja ollut paikalla aina tiistaisin sekä muulloin tarvittaessa. Hän on auttanut ja tukenut lähijohtajia, kun he ovat tarvinneet tukea, ja tuonut neuvottelu- ja lähijohtamisen osaamista erityisesti haastavien tilanteiden hoitamiseen. Omalla esimerkillään hän on rohkaissut myös lähijohtajia uusien tilanteiden äärellä.

– Reija on tuonut meille järjestelmällisyyttä. Hän on koonnut meille jatkokehittämisen pohjaksi henkilöstökäsikirjaa, johon on jo määritelty paljon asioita työntekoon ja yrityskulttuuriin liittyen, kehuu Rönnlöf.

Henkilöstöjohtamisen kehittäminen on nyt saatu hyvälle alulle muun muassa uuden bonusjärjestelmän myötä, mutta työ positiivisen ja suvaitsevan tasa-arvon ilmapiirin luomisen ja ylläpitämisen eteen tulee jatkumaan. Mietinnässä ovat nyt muun muassa uusi palkkausmalli sekä työnkierron ja etenemismahdollisuuksien selvittäminen.

Luotettavaa henkilökohtaista tukea

Johtoryhmän kehittämisen ja HR-tehtävien lisäksi Reija on toiminut myös Petter Rönnlöfin henkilökohtaisena sparraajana helpottamassa uuteen työhön siirtymistä.

– Reija on osannut kertoa Ursuitin nykytilasta ja kehitystarpeista rehellisesti ja avoimesti. Kehitystavoitteet ovat olleet hänellä kirkkaana mielessä. Olemme voineet puhua avoimesti ihan kaikista asioista ja ratkoa vaikeitakin kysymyksiä yhdessä. Henkilökemiamme ovat sopineet hyvin yhteen, mutta osuva tavoitteenasettelu on myös ollut tärkeää. Olemme pitäneet säännöllisiä viikkopalavereja, joissa Reijan tuki on ollut korvaamatonta. Hän on ollut kaikkeen aina hyvin valmistautunut, palannut asioihin jälkikäteen ja tehnyt hyviä yhteenvetoja, jatkaa Rönnlöf.

Tärkeää luottamuksen syntymisessä on ollut, että Reija on ollut aina rehellinen ja avoin ja kertonut selkeästi, mitä Ursuitin kannattaa tehdä itse ja mitä yhdessä Staran kanssa. Yhteistyössä onkin löydetty kummallekin yritykselle parhaat mahdolliset ratkaisut. Kummallakin on vahva luottamus siihen, että molemmin puolin pyritään luomaan yhteistyölle arvoa. Yhteistyömme jatkuu edelleen johdon sparrauksena.

***

”Ursuit valmistaa korkealuokkaisia sukellus- ja pelastuskuivapukuja, joista 70 % menee vientiin eri puolille maailmaa. Turun tehtaalla on yli 80 työntekijän mahtava porukka, jonka kanssa olen saanut tehdä todella monipuolisia HR-töitä: niin rekrytointeja, työsuhdeasioiden selvittelyä, esimiesten sparrausta kuin tuomassa uusia toimintatapoja.”  – Reija Rantala, Stara Consulting

Ulkoistettu HR kasvun ja kehittämisen tukena

Stara Consultingin HR-asiantuntija toimii tarvittaessa yrityksesi omana henkilöstöpäällikkönä – määräaikaisesti, osa-aikaisesti ja ennalta sovitusti tilanteen mukaan. Autamme sinua kaikissa henkilöstöön liittyvissä asioissa, kuten rekrytoinnissa, työsuhdeasioissa, oppimisen suunnittelussa, työhyvinvoinnin rakentamisessa sekä muutos- ja kehittämistilanteissa. Toimimme myös lähijohtajien ja johdon sparraajana haastavissa henkilöstöön liittyvissä tilanteissa.

Kerron mielelläni lisää, Reija Rantala p. 050 590 6634 reija.rantala@staraconsulting.fi

#henkilöstöjohtaminen #HR-palvelut #kehittäminen #lähijohtaminen #sparraus #strategiatyö #strateginen kehittäminen #ulkoistettu HR

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Inhimillinen johtaja on rohkea johtaja

Strategia ja henkilöstö

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.