Stara Consulting - Kehityspalvelut

Uudistava yrityskulttuuri rakentuu työn merkityksen ymmärtämisestä, yhdessä kirkastetusta strategiasta sekä hyvinvoivasta ja ketterästä organisaatiosta, jossa ihmiset toimivat kehittyjän mielellä. 

Tässä tavoitetilassa uudistuminen näkyy asiakaskokemuksen jatkuvana parantamisena, nopeana innovaatioiden käytäntöön viemisenä ja liiketoiminnan kasvuna.


 

Työn merkityksen oivaltaminen

Ajoittain saattaa tuntua siltä, että porukka on aika kovilla ja vähän väsynyttä. Jokainen kiinnittää huomiota itselleen tärkeisiin asioihin, mutta yhteinen näkemys asiakkaiden arvostamista asioista puuttuu. Pelkona on, että yrityksen sisälle muodostuu kilpailevia kuppikuntia ja energiaa käytetään vääriin asioihin. 

Työn merkityksen ymmärtävä työyhteisö toimii itseohjautuvammin ja joustavammin. Nämä taidot lisäävät oleellisesti kykyä luoda arvoa asiakkaalle muuttuvissakin tilanteissa. Yksilön näkökulmasta työn merkityksen sisäistäminen mahdollistaa oman potentiaalin hyödyntämisen tärkeäksi koettuihin asioihin.

Kokemustyöpajat kannustavat avoimeen keskusteluun, joissa luodaan ihmisten välille luottamuksen ja arvostuksen ilmapiiri. Kun yksilöt löytävät työnsä merkityksen, selkeytyvät tiimin yhteiset tavoitteet ja haasteet kääntyvät mahdollisuuksiksi. Lopputuloksena on uudenlainen työnpalo ja konkreettinen muutos yhteisessä tekemisessä. 


Haluatko keskustella organisaatiokulttuurin kehittämisestä? 
Ota yhteyttä: Laura Lehtonen


Innostavan kasvusuunnitelman sanoittaminen

Olemme hyviä siinä mitä tänään teemme, mutta tulevaisuuden epävarmuus ja resurssien vähyys vaikeuttaa tunnistamaan ja priorisoimaan kehityskohteita, joilla varmistamme huomisen menestyksen. Tuntuu vaikealta lopettaa mitään sellaista, joka tuo kassavirtaa, vaikka sen kannattavuudesta ei ole täyttä varmuutta.

Yrityksen tulevaisuuden menestyminen löytyy omien seinien ulkopuolelta. Kiinnostus ja tietoisuus ympäristössä tapahtuvista muutoksista ja niiden tarjoamista mahdollisuuksista sekä uhkakuvista muodostavat kasvusuunnitelman alkusanat. Hyvä tilannetietoisuus lisää koko organisaation muutosjoustavuutta, joka helpottaa asioiden priorisointia ja luo aikaansaavuuden kulttuuria.

Konkreettisen kasvusuunnitelman sanoittaminen on prosessi, joka kiteyttää ymmärrettävään ja innostavaan muotoon ne kehitysaskeleet, joita yrityksessä otetaan kasvun saavuttamiseksi. Suunnitelma sisältää kuvauksen toimintaympäristössä, liiketoiminnassa ja ihmisissä tapahtuvasta muutoksesta sekä siitä tavoitetilasta, joka kehittämisellä halutaan saavuttaa. Parhaimmillaan prosessi on koko henkilöstöä osallistava ja jatkuva dialoginen matka, joka kirkastaa yhteisen tekemisen päämäärän, selkeyttää päätöksien takana olevat syyt ja luo uudistavaa yrityskulttuuria.

Haluatko keskustella innostavan strategian sanoittamisesta ammattilaisen kanssa? 
Ota yhteyttä: Patrick Stara


Ketterä organisaatio

Odotusarvot johtamiselle ovat kasvaneet. Painetta tulee joka suunnasta. Varsinkin keskijohto tuntee olevansa kahden tulen välissä ja tuntuu, että hyvätkään johtamisopit ja käytännöt eivät tuo arkeen haluttua levollisuutta ja järjestystä.

Organisaatio, joka kokee jatkuvan kehittämisen osaksi perustyötään, on parhaimmillaan rohkea, uutta luova, kannustava ja virheistä oppiva. Sykleissä etenevä kehittäminen mahdollistaa nopeat parannukset, tekee onnistumiset näkyviksi, hyödyntää tehokkaasti niukkoja resursseja ja suuntaa työyhteisön energian positiiviseen haasteiden ratkaisemiseen. Itseohjautuvuus syntyy yhdessä jaetusta työn merkityksellisyydestä ja tunteesta, jossa oman potentiaalin käyttäminen on palkitsevaa ja motivoivaa. Kaipuu levollisuuteen ja järjestykseen muuttuu muutosjoustavuudeksi ja kompleksisen työn hallinnaksi.

Matka ketteräksi organisaatioksi voi lähteä liikkeelle osallistamalla henkilöstöä kehitysprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ulkopuolinen valmentaja tuo mukanaan asiantuntemuksen ja valikoiman tehokkaita työmenetelmiä kehittämien syklisyyden ja muutosjoustavuuden varmistamiseksi. Esimiesten ja johdon muuttuvaa roolia ja taitoa toimia organisaation valmentajina tuetaan muutosmatkalla konkreettisissa tilanteissa. Oppiminen on tehokasta, kun se sidotaan osaksi arjen kehittymistä.

Haluatko keskustella johtamisen, esimiestyön ja organisaation ketteryyden kehittämisestä? 
Ota yhteyttä: Patrick Stara


Kehittyjän mieli käytössä

Ammattilaisten kompastuskivenä on lonkalta tekeminen. Kun lonkalta tekemistä jatkaa hetken aikaa, eikä ympäristössä tapahtuvat muutokset jaksa kiinnostaa, päädytään helposti tilanteeseen, jota kuvastaa termi “onnellisesti pihalla”. Onnellisuus tulee siitä seikasta, että henkilöt itse eivät tiedosta tilannettansa. 

Kehittyjän mielellä toimivat työntekijät tiedostavat osaamisensa nykytilan ja kantavat vastuun sen kehittämisestä. He ovat kiinnostuneita ympäristön muutoksista sekä niihin liittyvistä mahdollisuuksista ja hyödyntävät niitä omassa toiminnassaan. Kehittyjän mieli on positiivista uteliaisuutta, rohkeutta kokeilla, epäonnistua ja oppia sekä vahvuutta etsiä vaihtoehtoisia näkökulmia.

Valmennukset, jotka perustuvat osallistaviin ja aktiivisiin menetelmiin ja arvoa luoviin dialogeihin kunnioittavassa ilmapiirissä, ovat tehokas tapa ammattilaisten osaamisen kehittämiseen. Menetelmät perustuvat uusimpien tehokkaiden oppimismenetelmien hyödyntämiseen ja ihmiskäsitykseen, joka korostaa jokaisessa ihmisessä olevaa potentiaalia. Kehittyjän mieli tekee osaajista huippuammattilaisia.


Haluatko keskustella tehokkaiden oppimismenetelmien hyödyntämisestä? 
Ota yhteyttä: Miia Tanskanen


 

Asiakaskokemuksen jatkuva parantaminen

Asiakas on ykkönen, mutta näkyykö se arjen tekemisessä? Kahvipöydän keskustelussa tuskaillaan tekemättömiä töitä ja ihmetellään asiakkaan lisääntyviä vaatimuksia.

Jatkuvan parantamisen toimintamallin sisäistänyt työyhteisö ei odota ihmettä tapahtuvaksi. Kehittämisen ytimessä on jatkuva ymmärrys toiminnan nykytilasta asiakkaan silmin katsottuna. Yhdessä oivallettu ja tärkeäksi koettu asiakaskokemuksen tavoite rohkaisee ponnistelemaan kohti parempaa toimintaa ja tekemään parhaansa jokaisessa asiakaskohtaamisessa arjen työtehtävissä. 

Koko työyhteisöä ohjaava asiakaskokemuksen visio ja sitä toteuttavat selkeät yhdessä sovitut toimintaperiaatteet antavat yksilöille ja tiimeille mahdollisuuden loistaa asiakkaan silmissä. Työpajat onnistumiskokemusten jakamiseen työyhteisössä tukee hyvien käytäntöjen omaksumista ja luottamus työntekijöiden kykyihin mahdollistavat asiakkaan odotukset ylittäviä kokemuksia.


Haluatko keskustella voittavan asiakaskokemuksen luomisesta? 
Ota yhteyttä: Jyri Pulkkinen


 

Innovaatiot käytäntöön

Pari vuotta on mennyt aika kovassa vauhdissa ja “sitku” on toiveiden tynnyrissä. Kehitysideoita heitellään palavereissa, mutta kehittämisresurssit ovat vähissä. Paineen keskellä hyväksikin koettuja muutoksia pelätään, koska ne väistämättä laskevat hetkeksi tuottavuutta.

Yrityksessä vallitseva kokeilukulttuuri ja ketterät kehittämismenetelmät madaltavat kynnystä viedä kehitysajatuksia eteenpäin. Projektin arviointia helpottaa, kun työyhteisössä jalostettuja ideoita katsotaan varhaisessa vaiheessa jo useasta eri suunnasta ja myös asiakkaat osallistetaan projektiin. Kun epäonnistutaan nopeasti, eivät menetykset ole suuria ja oppiminen tapahtuu tehokkaasti. 

Tuote- ja palvelukehityksen valmennuksessa keskitytään uusien tai olemassa olevien tuotteiden, palvelujen ja toimintamallien ketterään kehittämiseen. Samalla organisaatio kehittää kokeilukulttuuriaan tai luo kokonaan uuden tuote- tai palvelukehityksen toimintamallin itselleen. 


Haluatko keskustella tuote- ja palvelukehityksen vauhdittamisesta? 
Ota yhteyttä: Laura Lehtonen

Ota yhteyttä!

Voit pyytää lisätietoja palveluistamme lomakkeen kautta. Jätäthän myös yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. Löydät rekisteriselosteemme täältä.

 

Käytämme sivustolla evästeitä ja selaimen tietoja. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt näiden käytön. Lisätietoja