Johtaminen & vuorovaikutus

Inhimillinen ja tunneälykäs johtaja ymmärtää, että onnistuminen ja menestys kumpuavat ihmisistä. Laadukkaalla vuorovaikutuksella ja valmentavalla johtajuudella rakennetaan työyhteisöön psykologista turvallisuutta sekä avoimuuden ja luottamuksen kulttuuria. Rohkea johtaja on itsemyötätuntoinen, kehittää jatkuvasti itsetuntemustaan ja osaa huomioida työpaikan tunneilmaston. Työyhteisön tunnetaidot ovat laadukkaan vuorovaikutuksen perusta. Jos tunteita ei johdeta, osa organisaatiosta jää johtamatta. Löydetään yhdessä keinot kehittää johtamista ja vuorovaikutusta teidän työyhteisössänne.

Johtaminen & vuorovaikutus

Valmennamme tiimejä ja työyhteisöjä esimerkiksi seuraavissa teemoissa:

#haastavat tilanteet #johtaminen #muutos #tiimipäivät #tiimityö #tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma #tunneälykkyys #tunnetaidot #viestintä #vuorovaikutus #yhteistyö #yrityskohtainen valmennusohjelma #yrityskulttuuri

Inhimillinen johtaja on rohkea johtaja

Tunneälykäs lähijohtaja mahdollistaa tiimin onnistumisen

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.