fbpx

Palvelut

Autamme teitä onnistumaan teille tärkeissä asioissa sekä rakentamaan kestävää tulevaisuuden liiketoimintaa. Tarjoamme arkeen yhteisiä pysähtymisen, ajattelun ja oppimisen paikkoja, löydämme uusia näkökulmia ja tarkastelemme tekemistä uusin silmin. Toimimme valmentavalla otteella ja uskomme rakentavaan dialogiin. Vaikka projektit ja työtavat vaihtelevat, työskentelyn keskiössä ovat ihmiset ja heidän vahvuutensa.

 

 

Yhteiskehittäminen ja innovointi

Yhteiskehittämisen kulttuurissa jokainen työntekijä voi ideoida, innovoida ja kehittää. Ketterät ja epätäydellisetkin kokeilut ovat sallittuja, ja asiakas otetaan vahvasti mukaan kehittämisen kaikkiin vaiheisiin. Yhteiskehittämisessä keskeisessä roolissa ovat empatia, asiakaskokemus sekä yhteistyö organisaation eri toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Menetelmät pohjautuvat palvelumuotoiluun ja laajemmin muotoiluajatteluun. Mietitään yhdessä, millainen on teidän kehittämismatkanne.

Lue lisää >>

Johtaminen ja vuorovaikutus

Inhimillinen johtaja ymmärtää, että onnistuminen ja menestys kumpuavat ihmisistä. Laadukkaalla vuorovaikutuksella ja valmentavalla johtajuudella rakennetaan työyhteisöön psykologista turvallisuutta sekä avoimuuden ja luottamuksen kulttuuria. Rohkea johtaja on itsemyötätuntoinen, kehittää jatkuvasti itsetuntemustaan ja osaa huomioida työpaikan tunneilmaston. Työyhteisön tunnetaidot ovat laadukkaan vuorovaikutuksen perusta. Jos tunteita ei johdeta, osa organisaatiosta jää johtamatta. Löydetään yhdessä keinot kehittää johtamista ja vuorovaikutusta teidän työyhteisössänne.

Lue lisää >>

Strategia ja henkilöstö

Paraskin strategia voi toteutua vain ihmisten avulla. Arvot, visio, missio ja niistä johdettu strategia saattavat joskus tuntua pelkältä sanahelinältä. Näin voi käydä, etenkin, jos niitä ei ole määritelty helposti ymmärrettävällä tavalla ja käsitelty yhdessä henkilöstön kanssa. Osallistamalla henkilöstöä strategiatyöhön varmistetaan työntekijöiden sitoutuminen arvoihin ja strategiaan. Henkilöstö on organisaation tärkein investointi ja keskeinen menestystekijä. Hyvällä henkilöstöjohtamisella vaikutetaan suoraan työntekijäkokemukseen. Varmistetaan, että yrityksenne tekemisellä on yhteinen suunta.

Lue lisää >>

Kehitä, kokeile, innovoi! Innovaattorin valmennusohjelma

Vastuuta, valmenna, välitä! Tunneälykäs lähijohtaja -valmennusohjelma

Opi ja innostu

Hehkulamppu keltaisella taustalla.

Ota yhteyttä

Kaipaatko luottokumppania yrityksen kasvun vaiheisiin? Laita rohkeasti viestiä, niin selvitetään yhdessä askelmerkit tavoitteiden saavuttamiseksi.